Základné informácie o akustickej izolácii interiéru

K naozaj dobrému bývaniu patrí aj zvukový komfort. Predsa len, nikomu by sa dobre nebývalo, ak by žil v neustálom hluku. K dosiahnutiu tohto zvukového komfortu si však niekedy musí človek dopomôcť.

Poznáme viacero podkategórií

Iné totiž je, keď vám popod okná občas prejde hlučné auto, ktorému by sa zišlo nové výfukové potrubie a keď problémy s rôznym hlukom v interiéri zažívate pravidelne. V takomto prípade vám pomôže jedine kvalitná akustická izolácia.

Delí sa na viacero podkategórií podľa toho, aký konkrétny hluk izoluje. Často sa využíva akustická izolácia na odhlučnenie steny, podlahy, či stropu, ktorá izoluje hluk z TV, reč, krik a ďalšie zvuky vznikajúce v priestore.

Hojne využívanou je tiež tzv. kročajová izolácia, čo je akustická izolácia na utlmenie hluku z kráčania, dupotu, predmetov padajúcich na zem, či posúvania nábytku po zemi. Treťou z hlavných podkategórií akustických izolácií je pohltivá akustická izolácia, ktoré znižuje ozvenu v priestore.

Nejde len o samotnú účinnosť

V rámci každej z podkategórií je potom možné nájsť množstvo rôznych akustických izolácií, ktoré sa navzájom odlišujú svojimi vlastnosťami. Pri výbere vhodnej akustickej izolácie je totiž potrebné správne určiť typ hluku, ktorého sa chcete zbaviť a na základe toho zvoliť kombináciu materiálov, ktorá vám s tým pomôže.

Pri akustickej izolácii je veľmi podstatný (a mnohými prehliadaný) ešte jeden parameter. Ide o hrúbku celej izolačnej konštrukcie. Môžete síce mať maximálne účinnú akustickú izoláciu, ale ak vám „ukrojí“ príliš veľa priestoru v danej miestnosti, určite vás to nepoteší.

Hľadanie vhodnej akustickej izolácie je tak vo veľkej miere hľadanie kompromisu medzi jej účinnosťou a čo najmenšou hrúbkou. Pre čo najefektívnejšie riešenie je preto dobré obrátiť sa na profesionálov.

Zdroj foto: RFBSIP / Stock.adobe.com