Nádvorie Kampus: 6 mladých študentiek dostalo bývanie, mentorov, workshopy a stretnutia so zaujímavými ľuďmi a to úplne zadarmo!

Možno ešte neviete, ale na Slovensku máme špeciálny študentský program, ktorý vybraným štipendistom poskytuje príjemné bývanie v modernom prostredí, sprostredkúva skúsených úspešných mentorov z rôznych sfér a zvyšuje tak ich šance uplatniť sa na trhu práce. Nádvorie Kampus nájdete v historickom centre Trnavy, kde pomáha momentálne šiestim šikovným študentkám v procese profesionálneho rozvoja. 

Na šesticu študentiek vysokých škôl, ktoré sa tento rok stali obyvateľkami Nádvoria Kampus, čaká okrem nadštandardného bývania rozvojový program s individuálnym mentoringom, workshopmi či networkingovými večerami s úspešnými ľuďmi.

Program „Nádvorie Kampus“ vznikol pred tromi rokmi s cieľom podporiť mladých talentovaných ľudí v ich snahách zlepšiť svoje okolie či rozbehnúť svoj vlastný projekt, ale aj pripraviť pre trh práce a rozvíjať ich kompetenčné zručnosti, najmä v oblasti komunikačných a manažérskych schopností. Jedinečný je práve prepojením profesionálnych mentorov, úspešných ľudí z rôznych oblastí so študentkami, aby sa mohli navzájom obohacovať novými poznatkami a zručnosťami, a v budúcnosti práve z týchto kontaktov benefitovať. Nádvorie Kampus reaguje na aktuálne potreby pracovného trhu, posilňuje konkurencieschopnosť študentiek a usiluje sa poukázať na dôležitosť získavania praktických skúseností a kontaktov už počas štúdia na vysokej škole.

Ročný rezidenčný štipendijný program posúva každý rok šiestich vybraných štipendistov vpred nielen prostredníctvom osobného mentora, ale aj vďaka školeniam, workshopom, podnetným stretnutiam s inšpiratívnymi osobnosťami z rôznych odvetví a aktívnej komunite. Hlboké priateľstvá a tímová práca predstavujú ďalší z benefitov programu, ktorý sa na Slovensku často nevidí. Šesť vybraných štipendistiek tento rok býva v moderných a dizajnových priestoroch Nádvoria Kampus v škandinávskom duchu.

Do aktuálneho ročníka vybrala odborná komisia šesť štipendistiek denného štúdia z Trnavskej univerzity a Univerzity sv. Cyrila a Metoda. Spomedzi takmer stovky odovzdaných prihlášok  do štipendijného programu vynikala šestica dievčat, ktoré sa okrem štúdia aktívne angažujú v dobrovoľníctve, mediálnej činnosti, komunálnej politike či aktívne v environmentalistike. „Výberový proces nebol aj z dôvodu pandémie koronavírusu jednoduchý. Sme však veľmi radi, že sa nám podarilo vybudovať tím šiestich výnimočných a šikovných štipendistiek, ktoré sa navzájom obohacujú a našli v sebe oporu. Štipendistky sme vybrali aj na základe ich mimoškolskej činnosti a angažovanosti, pretože cieľom programu je využiť ich potenciál, ponúknuť im nové príležitosti a umožniť im, aby prekonávali svoje limity,“ približuje ciele projektu Zuzana Fajta, koordinátorka študijného programu Nádvorie Kampus.

Hrdé štipendistky ročníka 2020/2021, Anna Siedykh, Laura Dimová, Monika Kmeťová, Zuzana Sidorová, Soňa Havlíková a Soňa Mikulášová budú mať počas akademického roka veľmi nabitý program. Plánované workshopy a stretnutia so zaujímavými hosťami sú zamerané na leaderstvo, prezentačné zručnosti, projektový manažment, negociáciu či to, ako prinášať do projektov kreatívne a kritické myslenie. Študentky môžu pravidelne počas celého roka so svojimi mentormi komunikovať a získavať tak cenné skúsenosti a rady z rôznych oblastí, ktoré ich zaujímajú.

Ponuku stať sa na rok spriaznenou dušou šiestich inšpiratívnych štipendistiek prijali aj tieto osobnosti: 

  • Barbara Jagušák (@babsyheriban), moderátorka a PR manažérka
  • Marika Majorová (@tonbo_diary), režisérka a marketérka
  • Katarína Beňová, kurátorka zbierky umenia 19. storočia v Slovenskej národnej galérii
  • Martina Góffová, riaditeľka odboru komunikácie Kancelárie prezidenta
  • Filip Šimoník, brand konzultant a marketingový špecialista

Kľúčovým pilierom projektu je vzťah medzi štipendistami a ich mentormi, ktorí im pomáhajú v školských, profesijných, ale aj iných oblastiach života. „Mentoring nevnímame ako stáž, brigádu alebo konzultácie. Naši mentori sú skôr vzorom a profesijnou autoritou v určitom odvetví, ktoré pomáha našim študentkám v rôznych témach. Snažíme sa spájať mentorov a štipendistky na základe profesie, ale aj záujmov, aby sa medzi nimi vytvoril hodnotný vzťah,“ dodáva Zuzana Fajta.

Zdroj foto: Storyline