Záujem o našu planétu treba pestovať už v jej najmenších obyvateľoch

Ak chceme, aby nám a našim generáciám bola planéta Zem domovom na ďalšie stovky, či dúfajme, tisícky rokov, na jej momentálnom stave by malo záležať všetkým jej obyvateľom. Malými krokmi vie k zlepšeniu ekologickej situácie pomôcť naozaj každý z nás už u seba v domácnosti a svojom najbližšom okolí – triediť odpad, menej plytvať vodou či šetriť elektrinu… Mimoriadne dôležité je učiť týmto drobným krokom aj našich najmenších, preto spoločnosť Procter & Gamble (P&G) pripravila špeciálnu galaktickú hru pre deti a ich rodičov, ak sa do hry zapoja, pomôžu aj WWF – Svetovému fondu na ochranu prírody. Hra platí do 23.1.2022.

V oblasti ochrany vôd sa WWF na Slovensku aktuálne sústredí najmä na obnovu riek, revitalizáciu pôvodnej riečnej krajiny, s lužnými lesmi, záplavovým územím a starými ramenami riek napájanými najmä v čase väčších povodní. Monitorujú tiež rôzne typy prehradení, hatí a prekážok na riekach, ktoré im bránia slobodne tiecť a tam, kde je to možné, sa snažia o ich odstránenie a návrat života do rieky. V oblasti lesov sa snažia podporovať prírode blízke hospodárenie a ochranu vzácnych starých lesov a pralesov, podieľali sa napríklad na príprave návrhu prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. V oblasti šeliem je pre WWF heslom „spolužitie“ – snažia sa propagovať dobré skúsenosti a riešenia, ktoré umožnia v krajine bezpečne spolunažívať divokým zvieratám, predovšetkým šelmám, s ľuďmi a ich hospodárskymi zvieratami.

Ako je možné pripojiť sa k pomoci v rámci týchto ušľachtilých aktivít? Galaktickou hrou od Procter & Gamble. Hra má podobu pracovného listu s názvom „Naša krásna planéta,“ ktorý si môžu rodičia s deťmi stiahnuť na webovej stránke https://mujsvet-pg.cz/sustainability-sk. Na pracovnom hárku sa deti stanú astronautom kapitánom, ktorý plní rôzne hravé úlohy – tie sú pripravené tak, aby deti naučili prirodzene správnym ekologickým návykom, ktoré pomáhajú chrániť našu planétu. Napríklad pozbierať odpadky pri prechádzke v prírode, namiesto cesty autom presvedčiť rodičov, aby sme sa prešli pešo, naučiť sa, ktorá farba patrí ktorému kontajneru na odpad a podobne. Za každú drobnú úlohu si dieťa môže potom symbolicky vyfarbiť/vyzdobiť časť planétky, ktorej pomohlo – stromami, kvetmi, zvieratkami, lesmi, horami, riekami – jednoducho všetkým, čo na krásnu zdravú planétu patrí. 

Keď dieťa splní úlohy a jeho planétka ožije farbami, rodičia ju môžu naskenovať a poslať späť cez web mujsvet-pg.cz do P&G. Procter & Gamble vydá a pošle malému eko astronautovi slávnostný certifikát o pomoci našej planéte a pre rodičov je pripravený balíček udržateľných produktov do domácnosti. „S našimi produktmi sa rodičia a ich deti stretávajú pri mnohých každodenných činnostiach – či už ide o pranie bielizne, čistenie zubov alebo umývanie riadu, vždy je pri tom pravdepodobne niektorý z našich produktov. Sme si teda plne vedomí našej zodpovednosti, ktorú máme a radi by sme rodičov a deti pozvali, aby sa do ochrany životného prostredia pustili spolu s nami. Dá sa povedať, že Zem si od našich detí vlastne požičiavame, preto sa poďme spolu podieľať na tom, aby sme im ju vrátili v poriadku a oni sa o planétu ďalej starali čo najlepšie pre ďalšie generácie,“ k zapojeniu do hry vyzýva Barbora Kratochvílová, riaditeľka marketingu P&G pre ČR a SR.

Procter & Gamble zároveň prispeje za každú vyfarbenú planétku WWF – Svetovému fondu na ochranu prírody, kde dané prostriedky využijú na pomoc prírode v našom regióne. Miroslava Plassmann (riaditeľka WWF Slovensko) hovorí, prečo sa vo WWF rozhodli pripojiť k tejto aktivite: „Príroda nám poskytuje všetko, čo nevyhnutne potrebujeme k nášmu životu a veľmi sa na ňu spoliehame. Narastajúci tlak na prírodné zdroje však spôsobuje, že prírodné bohatstvo strácame závratnou rýchlosťou. Dôležité je podotknúť, že sme prvou generáciou, ktorá má dostatok informácií o tom, čo sa deje a ako ohrozujeme svet a budúcnosť našich detí. Vítame preto každú iniciatívu, ktorá inšpiruje k zmene návykov pri našom bežnom fungovaní. Ak chceme odovzdať deťom zdravú planétu, udržateľnosť by mala byť súčasťou našich každodenných životov. Spoločne, krok po kroku dokážeme mnoho. Do plnenia jednotlivých úloh v rámci pripravenej hry sa veľmi radi zapoja aj naši kolegovia s malými deťmi. Koniec koncov, deti idú často príkladom aj nám dospelým.“

Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu prebiehajúcich projektov WWF v oblasti ochrany vôd v našom regióne. Cieľom je prispievať k zlepšovaniu ekologického stavu a rozmanitosti života v našich riekach. A to je možné vďaka projektom, ktoré obnovujú rieky, okolitú riečnu krajinu, odstraňujú prekážky, ktoré prehradzujú naše rieky a vracajú do riek život. Ochrana a obnova riek je dôležitá aj pre zmierňovanie dopadov klimatickej zmeny. Európa si dala jasný cieľ – 25-tisíc slobodne tečúcich prírodných riek do roku 2030 a WWF sa chce podieľať na tomto spoločnom záväzku – pre prospech krajiny, aj nás všetkých.

Zdroj foto: P&G