Z farmy rovno na stôl – Vyberáme kvalitné bravčové mäso. Ako na to?

Bravčové mäso je druhé najobľúbenejšie mäso v Európe. V Európskej únii sa chová 148 miliónov prasiat. V dnešnej dobe máme nepreberné množstvo bravčového mäsa v každom obchode s potravinami. Ako ale správne zvoliť to kvalitné a podľa čoho sa riadiť? 

Mäso je neoddeliteľnou súčasťou pestrej a vyváženej stravy človeka, teda je zároveň jedným z hlavných predpokladov správneho telesného vývoja každého jedinca. Naviac pohľad na čerstvo pripravené karé dokáže pohladiť na duši veľkú časť našej populácie. Bravčové mäso má v stredoeurópskej kuchyni nezastupiteľnú rolu. „V Európskej únii sa aktuálne chová 148 miliónov kusov prasiat. V Českej republike sa chová 1,5 milióna prasiat a na Slovensku 620 tisíc kusov prasiat. Ide o historicky najnižšie stavy od počiatku sledovania,“ hovorí Josef Luka, predseda Zväzu chovateľov prasiat Českej republiky. 

Ročná spotreba bravčového mäsa v Európskej únii je 45,9 kg mäsa na osobu. Na Slovensku je ročná spotreba bravčového mäsa na úrovni 35 kg na osobu. V Českej republike je spotreba vyššia a dosahuje úrovne 41,5 kilogramov mäsa na osobu. Bravčové tak predstavuje najväčší podiel zo všetkého spotrebovaného mäsa, pričom na Slovensku dosahuje 40 percent a v Českej republike dokonca až 46 percent. 

Kontrola kvality a malá dopravná vzdialenosť 

Aktuálny trend je zaujímať sa o pôvod surovín pre prípravu jedla. Spotrebitelia chcú poznať nielen miesto, odkiaľ suroviny pre ich varenie pochádzajú, ale u zvierat aj v akom prostredí žili. „Napríklad v Českej republike je každý chov prasiat kontrolovaný Štátnou veterinárnou správou z hľadiska dodržiavania podmienok ochrany zvierat proti týraniu. Výrobcov krmív kontroluje Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárstva. Chovateľ musí dokladať použitie akýchkoľvek liečiv pred odoslaním zvierat na bitúnky,“ dodáva Josef Luka. 

Na bitúnkoch je pri porazení každého kusu prítomný štátny veterinár, ktorý zaisťuje kontrolu mäsa. Overuje sa napríklad, že mäso neobsahuje antibiotiká. Až po nej je mäso uvoľnené na predaj. Pravidelne sú odoberané vzorky a zaisťované rozbory na nepovolené látky (ťažké kovy, antibiotiká, atď.) Štátna veterinárna správa výsledky každoročne zverejňuje na svojich webových stránkach. 

Uhlíková stopa

Najchutnejšie mäso je vždy mäso čerstvé, pokiaľ nejde o vyzreté hovädzie mäso. Každý si určite spomenie na zabíjačku pani správcovej z filmu Postřižiny. Od porážky, búrania, cesty na pult predajne a domáce spracovanie by mala u čerstvého mäsa uplynúť čo najkratšia doba. 

S čerstvosťou mäsa súvisí aj ekológia. Ideálne je, pokiaľ sa živočíšna poľnohospodárska produkcia môže spotrebovať do pár desiatok alebo maximálne stoviek kilometrov od miesta výroby. Akékoľvek prevážanie na veľké vzdialenosti významne ovplyvňuje takzvanú uhlíkovú stopu, ktorú si so sebou každý výrobok nesie. „Je dobré vedieť, kde napríklad boli prasatá chované a kde boli porazené. To je dohladateľné na etikete každého kusu predávaného baleného mäsa. Ideálnou možnosťou je kupovať také mäso, ktoré za sebou nemá dlhý transport. Samozrejme, najlepšou možnosťou je kupovať mäso od miestneho chovateľa,“ upresňuje prezident Agrárnej komory Českej republiky Zdeněk Jandejsek. 

Viete prečítať etiketu? 

Každý výrobok musí byť označený etiketou, z ktorej spotrebiteľ zistí všetko potrebné. A čo musí každá etiketa obsahovať pri balenom bravčovom mäse? Pre jednoznačnú identifikáciu potraviny musí byť na obale označený zákonný názov,tým sa rozumie názov, ktorý je definovaný právnym predpisom, napríklad: bravčové pliecko, krkovička alebo panenka. Údaj o zemi – hoci sú všetky výrobky označované miestom vzniku, pri potravinách je situácia vzhľadom k ich dlhej a komplikovanej výrobe iná. 

Zaujímavosti o bravčovom mäse

Počet chovaných prasiat na Slovensku:

Rok 2001 – 1,5 milióna prasiat

Rok 2018 – 620 tisíc prasiat

Sebestačnosť Slovenska v komodite bravčového mäsa: 40%

Dovoz bravčového mäsa na Slovensko:

Nemecko – 31 tisíc ton

Poľsko – 26,2 tisíc ton

Španielsko –  19,1 tisíc ton

Belgicko – 15,5 tisíc ton

Priemerná ročná spotreba bravčového mäsa:

EÚ – 45,9 kg

Česká republika – 41,5 kg

Slovenská republika – 35 kg

Viac informácií na: www.zrodene.eu