Oslávme spolu Svetový deň Downovho syndrómu

V nedeľu 21. marca si na znak oslavy ľudskej jedinečnosti obujeme dve rozdielne ponožky. Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. Zároveň sa rozšíri povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. Zapojiť sa môžete aj vy!

Významný deň pre ľudí s Downovým syndrómom

Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Oslavuje sa 21. marca. Downov syndróm je najčastejším geneticky podmieneným ochorením spôsobeným poruchou počtu chromozómov. Príčinou je nesprávne rozdelenie chromozómov v pohlavných bunkách. Ľudia s Downovým syndrómom majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21. chromozómu. Hlavným zmyslom Svetového dňa Downovho syndrómu je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili.Na znak podpory v tento deň ľudia po celom svete nosia dve rozdielne ponožky. 

Ľudia s Downovým syndrómom majú svoje miesto v spoločnosti

Ľudská individualita robí svet pestrejším a farebnejším, bez predsudkov či bariér. V prípade ľudí s Downovým syndrómom však pretrváva problém ich prirodzeného začlenenia do spoločnosti. Pritom stačí tak málo, aby sme prelomili ľady a odstránili strach z neznámeho. Pomôcť odstrániť predsudky a bariéry voči ľuďom s Downovým syndrómom je pritom jednoduché.

Takto je to možné:

  1. Pri oznámení diagnózy po narodení dieťaťa s DS: Práca lekárov a zdravotníckeho personálu je mimoriadne náročná. Okrem zachraňovania životov a starostlivosti o chorých, často oznamujú pacientom vážne diagnózy. Rodičia detí s Downovým syndrómom sa však pri oznámení diagnózy bohužiaľ v niektorých prípadoch stretávajú s nevhodným a necitlivým prístupom. Preto je na mieste, aby sa lekári a odborníci naučili mimoriadne jemne oznámiť rodičom správu, že sa ich dieťa narodilo s genetickou odchýlkou. 
  2. Pri prijatí dieťaťa s DS do rodiny:  Prvé dni rodičov, ktorí sa dozvedia, že ich dieťa má vrodenú poruchu,  sú najťažšie.V tejto situácii je pre rodičov dôležité vedieť, že pri nich stojí najbližšia rodina a priatelia, ktorí im budú v tomto náročnom období oporou a budú dieťa ľúbiť aj napriek inakosti. 
  3. Pri prijímaní detí s DS do materskej, základnej či strednej školy: Aj deti s Downovým syndrómom, rovnako ako všetky deti, majú právo na vzdelanie. Je pre ne nevyhnutné, aby dostali šancu venovať sa počas štúdia tomu, čo ich baví. Dieťa s DS bude pre svojich spolužiakov zaručene veľkým prínosom a naučí ich rešpektovať inakosť.  
  4. Pri prijatí dospelého človeka s DS do zamestnania: Aj ľudia s Downovým syndrómom by mali dostať možnosť pracovať, ak o to budú mať záujem. Môžu obohatiť pracovný kolektív a svoju výnimočnú osobnosť, pozitivitu a veselosť, ktorú vedia rozdávať všetkým naokolo. Ak sa človek s DS zamestná v oblasti, ktorú má rád a je v nej „doma“, môže svojich kolegov predbehnúť alebo motivovať k lepším pracovným výkonom. 
  5. Prijatie do spoločnosti: Ľudia s Downovým syndrómom sú výnimoční, no rovnako ako my, sú to ľudia, ktorí si zaslúžia svoje miesto v spoločnosti. Možností prijatia je veľa. Môžete sa stať dobrovoľníkom v organizáciách, ktoré sa im venujú, dať im príležitosť študovať alebo poskytnúť im možnosť pracovať vo vašej spoločnosti. 

Ponožková výzva pomáha odstraňovať predsudky 

Dňa 21. marca, na Svetový deň Downovho syndrómu, sa každoročne koná Ponožková výzva. Hlavným zmyslom tejto aktivity je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili. Snahou tejto iniciatívy je tiež podporiť rodiny, ktoré sa s láskou a porozumením starajú o deti s Downovým syndrómom a organizácie, ktoré sa im venujú. Počas tohto dňa môže prejaviť svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom každý. Zapojiť sa môžete tak, že si v tento deň obujete dve rozdielne ponožky, odfotíte sa v nich a budete túto fotografiu zdieľať na svojich sociálnych sieťach s hashtagmi #PonozkovaVyzva #Connect #WDSD21.  

Ďakujeme, že pomôžete šíriť povedomie o Downovom syndróme.  

Zdroj foto: Dedoles