Pomôžte s TOPÁNKOVOM deťom v núdzi

Každý z nás má v sebe chuť pomáhať slabším, obzvlášť keď ide o bezbranné deti, ktoré sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Ako tomu už býva zvykom, počas Vianoc, sviatkov lásky a pokoja, v nás tento chtíč ešte rastie. Aj preto vznikla myšlienka spojiť sa s nadáciou, pre ktorú je pomoc deťom a rodinám viac než len prácou a za svojich 37 rokov pôsobenia za sebou zanechali silné dojmy a skvelé výsledky.

Pomozte s Topankovom detom v nudzi

Nadácia Úsmev ako dar

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar je najstaršou a najväčšou mimovládnou organizáciou pôsobiacou v oblasti náhradnej starostlivosti a pomoci krízovým rodinám. Zameriava sa na podporu detí v detských domovoch, na prácu s ohrozenou rodinou, vzdelávanie a sprevádzanie náhradných rodín a pomoc mladým dospelým po odchode z detského domova. Svoju víziu „…aby každé dieťa malo rodinu“ prakticky a odborne presadzuje už viac ako 30 rokov. Prvoradým záujmom organizácie Úsmev ako dar je skvalitniť život detí v ohrozených rodinách a náhradnej starostlivosti, o čo sa usiluje ako na individuálnej, tak na celospoločenskej úrovni.

Plnohodnotné a harmonické detstvo v kruhu rodiny je nezastupiteľnou hodnotou ako pre každé dieťa, tak pre celú spoločnosť. Táto hodnota si zaslúži našu ochranu a deti, ktorým ju nemôžu sprostredkovať vlastní rodičia, si zaslúžia našu podporu. Programy spoločnosti Úsmev ako dar vznikli a trvajú práve preto, aby im podporu dlhodobo prinášali. Sme priatelia detí z Centier pre deti a rodiny (bývalé detské domovy), náhradných rodín a ohrozených rodín.

Vďaka e-shopu TOPANKOVO môžete pomôcť deťom aj VY, ako?

Pomoc druhým nebola nikdy jednoduchšia. Počas nakupovania darčekov vašim blízkym môžete potešiť aj niekoho, koho Vianoce nebudú až také štedré.

Do 15. decembra máte možnosť kúpiť darček deťom, ktorým nadácia Úsmev ako dar pomáha. V špeciálnej ponuke darčekov deťom z nadácie nájdete napríklad veselé ponožky, čiapky, šále či rukavice, a to všetko za symbolické ceny. Toľko málo stačí k vyčarovaniu úsmevu na tvári týchto detí, toľko málo stačí k tomu, „aby každé dieťa malo rodinu“.

Zdroj foto: topankovo.sk