Na kvalitu bývania v byte má veľký vplyv aj úroveň správy bytovky

Čo má vplyv na to, ako sa vám vo vašom byte býva? Zrejme vám ako odpoveď napadne, že predsa to, ako ho má zariadený. Iste, to je samozrejme to najhlavnejšie, ale sú tu aj ďalšie faktory.

Nie je to len o vašom byte

V byte to totiž nie je len o tom, či máte v kuchyni exkluzívnu Laminam pracovnú dosku a podobné luxusné prvky. V byte máte v prvom rade oveľa bližšie (ako v dome) susedov, ktorí (hlavne ak sú neustále hluční) dokážu tiež výrazne ovplyvniť kvalitu bývania. Väčšina ľudí však má to šťastie, že ich susedia nemajú na ich bývanie žiadny negatívny vplyv.

Na kvalitu bývania v bytovom dome však dokáže na každodennej báze vplývať to, ako spoľahlivo si svoje povinnosti plní správcovská spoločnosť, ktorá sa stará o správu daného bytového domu. Môže sa vám to zdať ako detail, ale ak sú s výkonom správy problémy, rozhodne to pocítite.

Komfortná a efektívna spolupráca

Nadštandardná správa bytových domov totižto nie je len o prijímaní zálohových platieb a vystavovaní ročného vyúčtovania (a „vyberaní“ prípadných nedoplatkov). Dobrá správcovská spoločnosť musí mať dokonale zmapovaný objekt a jeho stav. Keď sa k tomu pridajú požiadavky nájomníkov, správcovská spoločnosť získa podklad pre efektívnu spoluprácu, ktorá bude viesť k vzájomnej spokojnosti.

Samozrejme, za služby sa platí, ale aj tu môže správcovská spoločnosť prispieť k tomu, aby bola spolupráca naozaj komfortná. Pravidelné služby totižto môžu byť hradené mesačnou paušálnou platbou. Vždy tak bude jasné nielen to, za čo sa platí, ale hlavne to, na čo majú obyvatelia bytového domu nárok v rámci týchto platieb.

Čo sa týka jednorázových služieb naviac, tie v takomto prípade zvyčajne bývajú na jednorázovej faktúre. Alternatívnym riešením je, že v mesačnej platbe bude zahrnutý aj príspevok do fondu opráv, z ktorého sa následne tieto jednorázové služby môžu hradiť.

Zdroj foto: ah_fotobox / Stock.adobe.com