Mlieko: Výhody konzumácie a história mliekarstva na Slovensku

3. májový utorok už od roku 1957 patrí oslave Medzinárodného dňa mlieka. Bol vyhlásený Medzinárodnou mliekarskou federáciou IDF a každoročne nám pripomína dôležitosť pravidelnej konzumácie mlieka, ktoré obsahuje nenahraditeľné zložky v rámci plnohodnotnej ľudskej výživy. Oslávte tento deň pravidelne, napríklad pohárom  tohto lahodného bieleho nápoja. Na zdravie!

Mliekarstvo na Slovensku

Mliekarstvo na našom území má tradíciu už z čias pred našim letopočtom. Jeho história je úzko spätá s rozvojom mliekarstva po celom európskom regióne. Práve z jeho krajín sa v rámci prinášania rôznych kultúr dostalo na naše územie aj spracovanie mlieka. Nešlo však o kravské mlieko, ktoré sa spracúva vo veľkom dnes. V historických počiatkoch prevažovalo spracovanie ovčieho mlieka a až v neskoršom stredoveku sa začalo spracúvať kravské mlieko. 

K významnému rozvoju mliekarstva prišlo až v 19. storočí a to na základe významných vedeckých objavov z oblastí biochémie, chémie a mikrobiológie mlieka. Tieto slúžili ako podnet pre začiatok rozvoja mliekarstva aj v priemyselných podmienkach. Na území dnešného Slovenska sa prvé družstevné mliekarne začali zakladať až po roku 1900, avšak už do začiatku I. svetovej vojny v roku 1914 bolo založených na našom území viac ako 50 mliekarských družstiev. Po devastácii slovenského poľnohospodárstva II. svetovou vojnou sa poľnohospodársky život obnovoval.  Po skončení vojny sa z 31 mliekarní obnovilo iba 14. 

K masovému rozvoju mliekarenského priemyslu na našom území prišlo až v roku 1948 a to zoštátnením všetkých mliekarní. Mliekarenská výroba sa začala opäť zväčšovať a modernizovať, avšak oproti zahraničiu sme zaostávali technickým vybavením a kvalitou mliečnych výrobkov. Po roku 1990 boli výroby na Slovensku modernizované a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov stúpla.  Výroba mlieka však začala opäť klesať, čím sa znížila aj spotreba mlieka a mliečnych výrobkov na obyvateľa, pričom aj dnes je pod odporúčanou ročnou hranicou Svetovej zdravotníckej organizácie WHO, ktorá odporúča spotrebu 220 kg na obyvateľa. Na Slovensku sa dlhodobo ročná spotreba pohybuje okolo 170 kg na obyvateľa. 

Výhody konzumácie mlieka

Odborníci sa zhodujú, že mlieko je takmer dokonalá potravina. Obsahuje bielkoviny, tuky, cukry, vitamíny a stopové prvky, ktoré sú pre plnohodnotnú výživu človeka mimoriadne potrebné. Zároveň sa aktívne podieľajú na prevencii proti niektorým závažným ochoreniam ako napríklad osteoporóza, trombóza alebo vysoký krvný tlak.

V mlieku a mliečnych výrobkoch sa tiež prirodzene vyskytuje vitamín D. Ten zásadným spôsobom posilňuje obranné reakcie človeka. Jeho prítomnosť v tele je doslova nevyhnutná. Dostatočný príjem vitamínu D nás môže pomôcť ochrániť pred vírusovými infekciami. 

Vitamín D je pre fyziologické funkcie človeka absolútne nenahraditeľný. Okrem dobre známej úlohy v novotvorbe kostnej hmoty, zasahuje do obranných reakcií a má rad ďalších metabolických aktivít. „Najmä v zimnom období, kedy je slnečných dní skutočne skromne, je veľmi dôležité zvýšiť prísun vitamínu D v strave. Veľmi výdatným zdrojom je mliečny tuk, ktorý používame v podobe masla, smotany a je prítomný tiež v plnotučnom mlieku. Možno tak jednoznačne odporučiť, aby v zimnom a chladnom období deti, ale aj dospelí mali vo svojej strave mliečne produkty zaradené v dostatočnej miere,“ vysvetľuje  imunológ prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. z Fakultnej nemocnice v Hradci Králové. 

Viac na www.zrodene.eu

Zdroj foto: Zrodené v EÚ

Značky: PR