Majte bezpečnú a aj zabezpečenú firmu

Bezpečnosť a zabezpečenie. Dva podobné pojmy, ktoré sú veľmi dôležité pre každú firmu. V prvom rade musí byť každé pracovisko bezpečné, aby neboli zamestnanci v ohrození pri plnení ich každodenných povinností. Rovnako je tak potrebné zabezpečenie, aby priestory firmy neboli bez dozoru, keď sa v nich nikto nenachádza a nelákali tak nepozvaných návštevníkov.

Bezpečnosť na pracovisku by mala byť medzi prioritami

S dosiahnutím naozaj bezpečného pracoviska môže akýmkoľvek spoločnostiam pomôcť ak získajú ISO certifikát 45001. Práve táto norma, ktorej spĺňanie je potrebné pre získanie tohto certifikátu, posudzuje zavedené systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Základný princíp spočíva v tom, že sú identifikované všetky možné riziká na jednotlivých pracoviskách. Potom je možné pracovné postupy prispôsobiť a riadiť tak, aby sa tieto riziká minimalizovali. Dôležitá je tak prevencia a schopnosť predvídať možné riziko.

Kamerový systém môže odradiť páchateľa ešte predtým ako sa pokúsi do objektu dostať

Predvídať však treba aj to, že mimo pracovnej doby môžu byť priestory firmy lákadlom pre zlodejov. Netreba sa preto spoliehať na vlastné presvedčenie, že v priestoroch spoločnosti nie je nič cenné. Ani by ste neverila, čo všetko sú ľudia schopní ukradnúť.

Zabezpečovací systém, ktorý bude signalizovať každý nepovolený vstup do priestorov firmy, je samozrejme skvelý spôsob ako ihneď vedieť, že sa niečo deje. Avšak nič tak neodradí príliš zvedavého „okoloidúceho“ ako keď zistí, že budova je chránená kamerami.

Samozrejme, pri inštalácií spoľahlivého kamerového systému je dobré mať väčšinu kamier umiestnenú tak, aby ich nebolo vidno skôr ako zaznamenajú páchateľa, ale viditeľná kamera dokáže mať naopak určitý „psychologický“ efekt. Potenciálny zlodej si totižto môže radšej vybrať iný objekt, ktorý nie je alebo je menej zabezpečený.

Zdroj foto: Indypendenz / Shutterstock.com