Uvažujete nad malým doktorátom? Toto vás bude čakať pri rigorózke

O kvalite našich vysokých škôl sa už tradične vedú diskusie s rôznymi názormi. Spravidla tí, čo majú k vysokoškolskému titulu najďalej, majú najnegatívnejšie názory. Avšak každý, kto to so štúdiom na vysokej škole myslí vážne, potvrdí, že pre získanie titulu toho treba zvládnuť oveľa viac ako len všetky chodbovice, či katedrovice.

Na nikoho pracovné miesta nečakajú

A čím vyšší titul chcete dosiahnuť, tým to platí viac. Bakalárov a magistrov, či inžinierov môže byť veľa, ale ľudí s vyšším vysokoškolským vzdelaním už tak veľa nenájdete. Preto vám aj takzvaný „malý doktorát“ môže dať výraznú výhodu pri hľadaní zamestnania.

I keď musíme poznamenať, že napriek názorom niektorých študentov študujúcich akože „prestížnejšie“ odbory, žiadny titul vám automaticky nezaručí prácu a už vôbec nie tak hodnotenú, že sa doma budete kúpať v luxusných zlatých šperkoch. Prvoradá je vždy vaša vlastná šikovnosť.

Chcete viac ako druhý stupeň vysokoškolského štúdia? Tak musíte aj viac dokázať

Ako sme však už spomenuli, titul, ktorý nemá hocikto, vám môže poskytnúť výhodu. Ak sa vám ho podarí získať. Jednou z podmienok získania „malého doktorátu“ je samostatné vypracovanie rigoróznej práce a samozrejme, jej úspešná obhajoba.

V prvom rade by rigorózna práca mala ukázať, že viete nielen samostatne a kvalitne spracovávať literatúru  a existujúce vedecké poznatky, ale zároveň aj získavať poznatky vlastné, previesť ich do praxe a samozrejme aj do danej práce. Takže zabudnite na to, že len trochu rozšírite svoju diplomovú, či inú prácu, alebo si prečítate zopár kníh a vytvoríte z nich súhrn.

Následne rigoróznu prácu posudzujú spravidla dvaja oponenti. Čakajú vás teda dva oponentské posudky, ku ktorým sa pri obhajobe budete musieť vyjadriť. Nezabúdajte, že pri rigorózke sa očakáva výrazný posun v porovnaní s diplomovou prácou. A to nielen, čo sa jej väčšieho rozsahu týka, ale hlavne vo vyššej vedeckej úrovni a vo väčšej miere vášho samostatného prínosu.

Zdroj foto: NDAB Creativity / Shutterstock.com

Značky: PR