Chcete odvolať aktuálneho správcu bytového domu?

Správa bytového domu je komplexná služba, ktorá zahŕňa množstvo vecí. Asi takou „najzákladnejšou“, na ktorú bývajú ľudia veľmi citliví, je robenie ročného vyúčtovania. Obzvlášť ak niekomu pravidelne vychádza nedoplatok a ani poriadne nevie prečo.

Ak si správca neplní povinnosti poriadne, nemá zmysel to ďalej tolerovať

Jednotlive položky na ročnom vyúčtovaní, ktoré sú použité pri výpočte finálneho nedoplatku alebo preplatku, by totižto mali spolu sedieť presne ako súčasti kvalitných prevodoviek. Ak to tak nie je, správcovská spoločnosť by vám mala byť schopná vysvetliť celý proces výpočtu.

Ak to vysvetliť nevie alebo ani moc nechce, je to problém. Rovnako, ako keď „viaznu“ ostatné služby, napríklad upratovanie, zimná údržba, či starostlivosť o výťahy. A ako každý problém aj tento treba riešiť.

Bez nadpolovičnej podpory sa ani nemusíte unúvať odvolanie iniciovať

Pokiaľ to nevyzerá, že sa bude úroveň správy zvyšovať, treba podstúpiť zásadný krok, ktorým je čo najrýchlejšia výmena správcu bytového domu. Ako všetky zásadné veci aj odvolanie súčasného správcu je potrebné odhlasovať na schôdzi.

Treba teda správcovskú spoločnosť požiadať o zvolanie takejto schôdze. Vidíte ten paradox? Schôdzu, na ktorej budete odvolávať správcovskú spoločnosť, musí zvolať správca, ktorého sa chystáte odvolať. Môže to vyzerať, že vaša aktuálna správcovská spoločnosť vás má „v hrsti“. Opak je však pravdou. Ak totižto schôdzu nezvolá do 15 dní od požiadania, môžu ju zvolať aj samotní majitelia. Potrebujú na to však vyzbierať 25% podpisov.

Netreba sa však uspokojiť s touto štvrtinou. Na zvolanie schôdze by to síce stačilo, ale na odvolanie správcovskej spoločnosti je potrebná nadpolovičná väčšina majiteľov. A myslíme tým všetkých majiteľov, nielen tých, ktorí sa zúčastnia schôdze. Pred začatím takéhoto procesu je teda vhodné zistiť, či máte medzi vašimi susedmi dostatočnú podporu.

Zdroj foto: Mariia Boiko / Shutterstock.com